Varför är det bostadsbrist?

2010 släpptes min reportagebok Du sköna nya hem – om utförsäljningen av allmännyttan. Jag skrev: ”Bostadsbristen växer, köerna blir längre och trängseln på bostadsmarknaden ökar för varje år. Folk fajtas om de lägenheter som finns och de alltför få som byggs.” Sedan dess har problemet växt, och faktiskt hamnat på den offentliga dagordningen. Men fortfarande saknas sammanhangen, de djupare analyserna, den historiska tillbakablicken. Och än så länge är min slutsats i Du sköna nya hem giltig: ”Ansvaret för att fixa fram bra bostäder har i stor utsträckning outsourcats till marknadskrafterna.”

Nyligen skrev jag ett längre reportage i ETC om bostadsbristen, det sömniga bostadsbyggandet och den allt mer koleriska bostadsmarknaden. Läs gärna I väntan på en bostadspolitik. En PDF-version med illustrativa diagram hittar du här.

Röster om Du sköna nya hem

”Du sköna nya hem är ett riktigt läsvärt reportage som säger oss förtvivlat mycket om vår samtid.”
Johan Erlandsson, Kommunalarbetaren

”En oerhört välskriven berättelse om den hårresande bostadspolitik som rensat storstäderna från fattiga människor … En inte bara skrämmande, utan även komisk berättelse … Kanske har Werne skrivit den ultimata skildringen av 90-talet och moderaternas sociala ingenjörskonst som syftade till att förvandla svenskarna till ränteslavar.”
Martin Aagård, Aftonbladets kulturblogg

”I Wernes skildring av omvandlingarna saknas inget. Alla fakta är på sin plats och särskilt skildringarna från Linjalen och Kastanjegården är gripande och talande”
Kajsa Ekis Ekman, DN Kultur

”Werne har helt enkelt fångat en viktig aspekt av det pågående projektet att avskaffa samhället. Varvid det är en ganska billig och tidsbesparande investering att slänga bort värden för miljarder. Ja, lika effektivt som en jordbävning, eller bomber.”
John Swedenmark LO-tidningen

”Kanske kan Kent Wernes bok bli signalen som väcker en avsomnad bostadspolitisk debatt. Och som åter ställer frågan: Hur bygger vi bort bostadsbristen?”
Anders Eklind, Arbetarbladet

”Med ett flytande lätt språk skildrar Kent Werne så allmännyttans förvandling från det självklara folkhemsboendet för de flesta, till en investering i en bostadskarriär för långt färre … På sina ställen är Du sköna nya hem inget annat än folkbildning när den är som bäst. Boken ger en genomgripande förståelse för den socialdemokratiska bostadspolitikens uppgång och fall.”
Leila Zoubir, Arbetaren Zenit

”Bokens styrka är de detaljerade granskningarna av olika händelser på Stockholms bostadsmarknad – skumma konsulter, personliga tragedier, politiska strategier etc.”
Urban Kristiansson, Nerikes Allehanda

”Medan Werne berättar om nya och gamla lagar, minskat byggande och hyresgäster som efter att ha vägrat bostadsrättsombildning liknats vid kommunistiska kackerlackor av sina grannar, konstaterar han att alla diskuterar bostäder men ingen snackar bostadspolitik.”
Lisa Ahlqvist, Göteborgsposten

”Inför valet nu i höst ger boken en tydlig bild av vad som skett och vad som pågår inom bostadspolitiken. En intressant bok oavsett vilken sida man står på.”
Kjell-Ove Cederqvist, Dagbladet

Läs mer om Du sköna nya hem

Reportage: Ombildningskriget

I senaste numret av tidningen Tvärdrag finns ett reportage om ombildningskriget i Stockholm. Det är ett bearbetat utdrag ur Du sköna nya hem, och handlar om Kastanjegården – ett av de bostadsområden som hamnat i skärningspunkten mellan politik och marknad, offentligt och privat. Berättelsen har kallats en thriller. Problemet är bara att den inte är påhittad – utan helt sann.
LÄS REPORTAGET ”OMBILDNINGKRIGET”

Den glömda bostadspolitiken

Bostadsbristen är den värsta på årtionden och köerna blir bara längre. 200 000 unga saknar en egen bostad. Det byggs för lite, och boendekostnaderna ökar. Ändå ligger bostadspolitiken långt ner på såväl politikernas som väljarnas prioriteringslistor. Varför är det så? Läs min artikel Den glömda bostadspolitiken ur senaste numret av Ordfront Magasin för att få en hint. Eller min debattartikel om bostadsbyggandets vindkantring i Efter Arbetet. Och om du vill få hela berättelsen kan du läsa Du sköna nya hem.

Glapp mellan retorik och verklighet

Joakim Larsson (M) intygar på Aftonbladet Debatt att Moderaterna i Stockholm visst gillar hyresrätter, och att det faktiskt kommer byggas en del framöver. ”I en storstad som Stockholm är hyresrätten lika viktig som bostadsrätten”, skriver han.

Fakta: de senaste åren har hundratals allmännyttiga fastigheter sålts till bostadsrättsföreningar i Stockholms stad, vilket är resultatet av en mycket medveten moderat politik. Genom informationskampanjer, tydliga direktiv till bostadsbolagen och låga försäljningspriser (halva marknadsvärdet) har ombildningarna drivits på i rekordfart. Bara sedan 2007 rör det sig om 23 000 lägenheter. Tillsammans med de 12 000 allmännyttiga lägenheter som ombildades åren 1999-2001 blir det totalt 35 000. Fortsätt läsa

Aftonbladet och Expressen om Du sköna nya hem

Reaktionerna på Du sköna nya hem har börjat dyka upp i medierna. Först i Aftonbladet, där Petter Larsson skriver om stängda städer. Han lyfter fram den dominoeffekt jag skriver om i boken – där den allt tuffare situationen på hyresmarknaden och möjligheten att göra ett klipp driver på ombildningarna i Stockholm. Han diskuterar också konsekvenserna av privatiseringarna och den avvecklade bostadspolitiken: förstärkt segregation och ökad bostadsbrist. Fortsätt läsa